Direktsprung:

Sie befinden sich hier: Startseite, Ekonomi, Altyapı/FrankfurtRheinMain Havalimanı

Altyapı/FrankfurtRheinMain Havalimanı

Aschaffenburg, lojistik bir zemin işlevi gören, yenilikçi bir ileri teknoloji, hizmet ve danışmanlık merkezidir.Aschaffenburg ticaret merkezinde yaklaşık 7.000 şirket ve 60.000 çalışan bulunmaktadır.
Ağırlıklı faaliyet noktası araç güvenliği olan otomobil endüstrisi de tıpkı dünya çapında lider üreticiler arasında yer alan forklift ve depolama teknik cihazları üreticisi gibi Aschaffenburg’da yerleşiktir.
Uluslar arası büyük işletmelerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli şirketler de Aschaffenburglu işletmeler tablosunun önemli bir parçasıdır.Zanaat ve yerel ticari faaliyetler her zaman olduğu gibi günümüzde de Aschaffenburg şehrinin ekonomik gelişimi için büyük bir öneme sahiptir.

Ekonomi sektörleri
Günümüzde Aschaffenburg ticaret merkezinde sosyal sigorta yükümlülüğüyle çalışan kişilerin yaklaşık % 60’ı hizmet sektöründe çalışmaktadır. Ayrıca yaklaşık % 40 oranında sosyal sigorta yükümlülüğüyle çalışanı ile imalat sanayisi de ekonomik yapı için taşıyıcı bir role sahiptir, bununla beraber hizmet sektörü de faaliyetlerinin büyük bir bölümünü de imalat sektörüne yönelik yürütmektedir.
Kaynak: Federal Çalışma Ajansı

Üretim sanayisi

Toplam 11.300’den fazla kişinin çalıştığı üretim sanayisinde, 6.300’ü aşkın kişinin istihdam edildiği makine ve otomobil üretimi taşıyıcı bir rol oynamaktadır. Aschaffenburg ticaret merkezinde yaklaşık 40 işletmede faaliyet gösteren sosyal sigortalı tüm çalışanların toplam % 14,6’sı bu sektörde çalışmaktadır.Ayrıca üretim sanayisinde 1.637 sosyal sigortalı çalışanı ile inşaat sektörü de önemli bir konuma sahiptir (sosyal sigortalı çalışanların toplam % 3,8’i).

Kaynak: Federal Çalışma Ajansı

Hizmet sektörü

Hizmet sektörü geçtiğimiz yıllarda istikrarlı bir şekilde önem kazanmıştır ve 2010 yılı başında sosyal sigortalı çalışanların % 76’sına yani 32.200 kişiye istihdam sağlamıştır. Hizmet sektöründe ticaret (sosyal sigortalı çalışanların % 15,8’i) ve % 14,7 oranındaki çalışanı ile ulaşım ve depolama sektörü büyük bir öneme sahiptir, bunları sağlık ve sosyal hizmetler (%10,7) ve diğer ticari hizmet sağlayıcıları (%8,3) takip etmektedir.

Kaynak: Federal Çalışma Ajansı

Zanaat

900’den fazla işletmesi ile yerel zanaat sektörü Aschaffenburg’un ekonomik yapısında sabit, büyük bir yere sahiptir.Zanaat sektörü 2009 yılında ortalama 5.400 çalışan ve 830 çırak istihdam etmiştir. Burada 300’den fazla işletmesi ile (%33) tesisat sektörü (boya ve cilacılar, tamirciler, montajcılar ve kalorifer tesisatçıları, elektronik teknisyenleri) özel bir öneme sahiptir.
Kaynak:Aşağı Frankonya Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

Piyasa fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hasıla

Aschaffenburg şehrinde 2007 yılında 4 milyon EUR tutarında gayri safi yurt içi hasıla elde edilmiştir.Böylece Aschaffenburg şehrinin gayri safi yurt içi hasılası Aşağı Frankonya yönetim bölgesinin (2007) elde etiği gayri safi yurt içi hasılasında yaklaşık % 10’luk ve metropol bölgesi Frankfurt/Ren/Main’ın (2008) gayri safi yurt içi hasılasında yaklaşık % 18 oranında paya sahiptir.

Kaynaklar: Bavyera Eyaleti İstatistik ve Veri İşleme Ofisi, Planlama Derneği, yoğun nüfuslu bölge Frankfurt/Ren-Main:Bölgesel Denetleme 2010