Direktsprung:

Sie befinden sich hier: Startseite, Yönetim ve Belediye Meclisi İletişim, Belediye Meclisi,

City Council

Belediye Meclisi, genel, serbest ve gizli oylar ile seçilmiş, Aschaffenburg halkını temsil eden bir kuruldur. Bu meclis Büyükşehir Belediye Başkanı ile 44 Belediye Meclisi üyesinden oluşur ve altı yıllık bir süre için göreve getirilir. Belediye Meclisi verdiği kararlarla şehri yönetir. Genellikle ayda bir kere toplanır, ihtiyaç halinde daha sık da toplanabilir.Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Başkan toplantı gündemini belirler, toplantıları hazırlar ve yönetir.Belediye Meclisi üyeleri toplantıya katılma yükümlülüğü taşırlar.Meclis üyelerine, her bir gündem maddesine ilişkin genellikle yönetim tarafından hazırlanmış yazılı bir tasarı verilir. Bu tasarı kararlara ilişkin önemli argümanları ve evet veya hayır ile karar verilebilecek önerge içerir." Kişisel iştirak" durumunda Belediye Meclisi üyelerinin danışma ve oylamaya katılmaları yasaktır Belediye Meclisi, üyelerin çoğunluğu mevcut ve oy kullanma hakkına sahip olduğunda karar verme yetkisine sahiptir. Belediye Meclisleri oylamalarda oy kullanmakla yükümlüdür (çekimser oy yasağı).

Belediye Meclisi üyelerinin genel bir siyasi görevi yoktur, yani parlamenter değillerdir. Onlar temsili demokrasi ilkesine uygun olarak bağımsız bir görev yürütürler ve sadece kendi vicdanlarına karşı yükümlüdürler, talimatlara bağlı değillerdir.

Belediye Meclisine ilişkin Almanca daha ayrıntılı bilgiler